top of page

5C forskningsprojekter

Melatonin sekretion i takt med puberteten – Et systematisk review

I takt med projektet "Søvnhormoner hos raske børn - reference materiale til behandling af søvnforstyrrelser hos børn med CNS-tumorer" er der blevet skrevet et systematisk review om melatonin koncentrationer hos børn og unge.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christian Corfitz Andersen, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Poul Jørgen Jennum, Nanette Marinette Monique Debes

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet-Blegdamsvej.
Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup.

Kontaktinformation

Nedsat syn hos børn med primære hjernetumorer

Formålet med studiet er at undersøge den diagnostiske og prognostiske betydning af nedsat syn som symptom og/eller klinisk fund blandt pædiatriske patienter diagnosticeret med hjernetumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Caroline Sophie Kleis Schmidt, stud.med., Skolar

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Regulatoriske mekanismer i Diffust Infiltrerende Pons Gliomer

Forskningsfelt: In Vitro modeller (cellekulturer), RNA regulation i DIPG, epigenetisk regulation, screeningsmodeller for medicin. Pilot studier for etablering af Patient derived xenograft (mussemodeller).
Status:
1) der er udført funktionel analyse af DNA-skadesignaleringsveje og valgt DNA-reparationsvej i pædiatriske H3K27M-mutant og H3K27-vildtype gliomas. Yderligere undersøgelse af aktiveringen af DDR med og uden ioniserende stråling skal inkluderes samt en mikroskopibaseret kvantificering af foci-formation for at se det bredere billede .
2)
Der er udført en medikamentscreaning ved hjælp af CNS-permeabelt lægemiddelbibliotek til radiofølsomhed af H3K27M-muterede pædiatriske gliomer. Dette mål blev opdelt i to undermål A (CNS-lægemiddelskærm) og B (lægemiddelvalidering og in vivo-vurdering). Dette er afsluttet.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Henriette

René Mathiasen

Hvor

Denmark

Kontaktinformation

Europæisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer

Prospektivt klinisk studie, der følger børn efter tumoroperation i lillehjernen, og som undersøger, hvilke børn der rammes af stumhed, balance- og koordinationsbesvær, lammelser og emotionelle forstyrrelser - cerebellar mutisme syndrom

Koordinator

Vejleder / Partnere

Aske Foldbjerg Laustsen, læge, Ph.D.-studerende

Marianne Juhler, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen, Astrid Marie Sehested og Jonathan Kjær Grønbæk

Hvor

Internationalt multicenterstudie udgående fra Rigshospitalet

Kontaktinformation

Den diagnostiske værdi af 18F-FET PET/MR ved CNS tumorer hos børn og unge

Projektet søger at afklare den diagnostiske værdi af 18F-FET PET/MR ved CNS-tumorer hos børn og unge, herunder modalitetens evne til at differentiere residualtumor sammenlignet med MR

Koordinator

Vejleder / Partnere

Lisbeth Marner, dr.med., Ph.D., Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Astrid Sehested, Karsten Nysom, Helle Broholm, m.fl.

Hvor

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Øjensymptomer hos børn med kræft i hjernen

Retrospektivt studie af øjensymptomer hos børn med hjernetumorer i tiden op til diagnosen med formålet at kunne stille diagnosen tidligere

Koordinator

Vejleder / Partnere

Sarah Linea von Holstein, PhD, afdelingslæge/post.doc Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

René Mathiasen, Kamilla Nissen, Kjeld Schmiegelow,
Astrid Sehested, Peter Toft,
Steffen Heegaard

Hvor

Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Regulatoriske mekanismer i diffust infiltrerende ponsgliomer (DIPG)

Undersøgelse af samspillet mellem H3K27M-mutation, replikationsstress og DNA-skaderesponset i DIPG

Koordinator

Vejleder / Partnere

Henriette Pedersen, Ph.D.-studerende, biomediciner

René Mathiasen, Petra Hamerlik, Kjeld Schmiegelow, Marja Jäättelä

Hvor

Kræftens Bekæmpelse, Hjernetumorbiologi-gruppen

Kontaktinformation

Hjernetegn

A Danish awareness campaign focusing on reducing time to diagnosis in children and adolescents with brain tumors

Koordinator

Vejleder / Partnere

Kathrine Synne Weile, Ph.D.-studerende, 1. reservelæge i Klinisk Onkologi

Jeanette Falck Winther, Rene Mathiasen, Henrik Hasle og Louise Tram Henriksen

Hvor

Børn og Unge, AUH og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Uniersitet

Kontaktinformation

Senfølger efter behandling af hjernetumor som barn

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anne Sophie Lind Helligsø, læge, Ph.D.-studerende

Jeanette Falck Winther, Henrik Hasle, Louise Tram Henriksen, Line Kenborg

Hvor

Aarhus Universitet - Aarhus Universitetshospital

Kontaktinformation

Etablering af cellelinjer og musemodeller (patient-afledte xenografter) fra børnehjernetumorer

Etablering af musemodeller med henblik på pre-klinisk testning af blandt andet lægemidler

Koordinator

Vejleder / Partnere

Henriette Pedersen, Ph.D.-studerende, biomediciner

René Mathiasen, Petra Hamerlik, Kjeld Schmiegelow, Marja Jäättelä

Hvor

Kræftens Bekæmpelse, Hjernetumorbiologi-gruppen

Kontaktinformation

Cerebrospinalvæske hos børn med maligne sygdomme i CNS

Projektet undersøger med proteo- and glycomics specifikke egenskaber ved cerebrospinal væsken under onkologiske tilstande i centralnervesystem hos børn og unge. Projektets formål er at udvikle konceptet omkring "liquid biopsy" indenfor pædiatrisk neuro-onkologi

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christian Mirian, læge, Ph.D.-studerende

René Mathiasen, Maria Thastrup, Matilda Degn Vinther, Ole Østergaard Kjeld Schmiegelow, Jesper Olsen

Hvor

Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Center for Protein Research, Novo Nordisk Fonden, København Universitet

Kontaktinformation

Ny medicin til børn med kræft

Gennemføre forsøg med lægemidler til børn og unge med kræft, med særligt fokus på sygdomme uden helbredende standardbehandling

Koordinator

Vejleder / Partnere

Karsten Nysom

Ruta Tuckuviene, Kjeld Schmiegelow, Henrik Hasle

Hvor

Rigshospitalet, BørneUngeAfdelingen, afsnit 5002

Kontaktinformation

Karakterisering af det medfødte metabolom hos børn med CNS-tumorer

Projektet søger at afklare om det medfødte metabolom i perifert blod hos børn som udvikler CNS-tumorer adskiller sig fra det i raske kontrolpersoner, og i hvilken grad det i givent tilfælde kan benyttes som screeningsmetode eller prognostisk markør.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jon Foss-Skiftresvik, 1. reservelæge i neurokirurgi, Ph.D.-studerende

Madeleine Ernst, René Mathiasen

Hvor

Afdeling for Medfødte Sygdomme, Statens Serum Institut; Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Automatisk indtegning af CNS tumorer hos børn

Automatisk indtegning af CNS tumorer ved hjælp af kunstig intelligens trænet med eksperters indtegning vil lette arbejdsbyrden for lægerne og ensrette indtegningsprocessen til gavn for patienterne.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Claes Nøhr Ladefoged, MSc, PhD

Flemming Littrup Andersen, Lise Borgwardt, Lisbeth Marner, Ian Law

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Identificering af prognostiske biomarkører i CNS tumorer hos børn

Kunstig intelligens til beslutningsstøtte hos børnekræftpatienter ved at undersøge sammenhængen mellem multi-parametrisk MR og PET og diagnose.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Claes Nøhr Ladefoged, MSc, PhD

Flemming Littrup Andersen, Lise Borgwardt, Lisbeth Marner, Ian Law

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Ultra-lavdosis PET undersøgelser af børn

Projektet vil benytte kunstig intelligens til at efterbehandle PET skanninger optaget ved ultra-lav dosis, da disse er meget støjfulde. En lavere stråledosis vil mindske risikoen ved undersøgelsen for barnet.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Michelle Fridlund, MSc, Ph.D.-studerende

Claes Nøhr Ladefoged

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Kirurgisk morbiditet hos børn med hjernetumorer: Et studie på postoperative komplikationer til tumorresektion

Koordinator

Vejleder / Partnere

Kasper Aamund Henriksen

Jon Foss-Skiftesvik, René Mathiasen / Jane Skjøth-Rasmussen, Gorm Von Oettingen

Hvor

Nationalt

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Optimal behandling af hydrocephalus hos børn med fossa posterior-tumorer: eksternt dræn eller endoskopisk intervention?

Koordinator

Vejleder / Partnere

Kasper Aamund Henriksen

Jon Foss-Skiftesvik, René Mathiasen / Jane Skjøth-Rasmussen, Gorm Von Oettingen

Hvor

Nationalt

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Søvnforstyrrelser hos børn med CNS-tumorer

Søvnforstyrrelser hos børn behandlet for hjernetumorer (neurobiologiske markører for søvnforstyrrelser)

Koordinator

Vejleder / Partnere

Line Pickerin, læge, Ph.D.-studerende

Hvor

Kontaktinformation

PET uden CT for reduktion af stråledosis til undersøgelse af børn

Projektet vil udlede et syntetisk CT billede ud fra PET-skanningen ved hjælp af kunstig intelligens, hvilket eliminerer den stråledosis der er forbundet med at optage CT billeder.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Maria Montgomery, BSc-studerende

Claes Nøhr Ladefoged, Flemming Littrup Andersen, Sune Darkner

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet og Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Kontaktinformation

Funktionelle metoder til evaluering af synet hos børn med tumorer i centralnervesystemet

Prospektivt klinisk studie, der har til hensigt at undersøge synsfelt og øjenbevægelser hos raske børn og børn med nydiagnostiseret CNS tumor ved en ny metode ved navn SONDA.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anna Bøthun, læge, Ph.D.-studerende

Miriam Kolko, Sarah Linea von Holstein, René Mathiasen, Barbara Nordhjem

Hvor

Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Protein, sukker og fedtforbrænding hos børn og unge før og efter kræftbehandling

Projektet vil undersøge protein, fedt- og sukkerstofskiftet før og efter endt behandling hos børn med hjernetumor. Vi ønsker at belyse den metaboliske konsekvens af den ca. 2 år lange behandlingsperiode, børnene gennemgår. Ved at kende til ændringerne i fedt, sukker og proteinforbrændingen samt i kroppens hormonrespons, kan vi optimere ernæringstilstanden og livskvaliteten hos børnene både under sygdomsforløbet og på sigt.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Marie Mostue Naume, Stud.Med, Ph.D.-studerende

Mette Cathrine Ørngreen, René Mathiasen, Alfred Peter Born, Christina Engel Høi-Hansen, Thomas Krag, Maja Risager Nielsen, John Vissing, Gerrit Van Hall

Hvor

Rigshospitalet, Copenhagen Neuromuscular center, afsnit 8077 og Børneonkologisk afdeling, afsnit 5054

Kontaktinformation

Biomarkører i pædiatrisk kemoterapi-induceret perifer neuropati

Et klinisk studie, der undersøger mulighederne for en pålidelig biomarkør til vurdering af både risikoen for udvikling og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret perifer neuropati. En opgave der med nuværende metoder er både vanskelig og ressourcekrævende.

Dataindsamlingen er afsluttet og prøver skal analyseres inden databehandlingen går i gang senere i 2023.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christian Bach Vase, Stud. Med., tidl. Skolar, Peter Erik Lotko Pontoppidan, Afdelingslæge, PhD, Rigshospitalet

René Mathiasen, Overlæge, PhD, Rigshospitalet, Tore B. Stage, Professor, PhD, Cand.pharm, Syddansk Universitet

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet., Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Kontaktinformation

Detektion af cirkulerende tumor DNA til avanceret diagnostik og behandlingsmonitorering hos børn med CNS tumorer

Projektet undersøger om detektion af cirkulerende tumor DNA i cerebrospinalvæske hos børn med CNS tumorer, kan anvendes til diagnostik, behandlingsmonitorering og vurdering af behandlingseffekt.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Ronja Tügel Carstensen, MD, Ph.D.-studerende

Torben Stamm Mikkelsen, Lars Dyrskjøt, Katja von Hoff, Britt Elmedal Laursen

Hvor

Børn og Unge Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA) Aarhus Universitetshospital

Kontaktinformation

trombocyt RNA til diagnostik og monitorering af hjernetumorer hos børn

Trombocytter akkumulerer RNA fra tumorer. Det er vist hos voksne, at man ved kortlægning af mRNA indhold i trombocytter kan kortlægge specifikke genekspressionsprofiler og også identificerer visse af tumorers genetiske forandringer. Metoden har således potentiale til i nogen situationer at overflødiggøre tumorbiopsiere, idet man kan få den molekyler genetiske diagnose fra en blodprøve.

For børn med CNS tumorer vil vi kortlægge mRNA profiler i trombocytter, med henblik på at anvende det diagnostisk.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jakob Juul Sorensen, Stud Med

Mimi Kjærsgaard, Jonathan Kjær Grønbæk, Maria Rossing, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk afdeling og Genomisk medicin

Kontaktinformation

Nystagmus som debutsymptom hos børn med primære hjernetumorer

Studiets formål er at undersøge den diagnostiske og prognostiske betydning af nystagmus som et symptom og/eller klinisk fund hos børn under 18 år diagnosticeret med hjernetumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jacqueline Gremaud Rosenberg

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Væksthormonmangel som senfølge efter hjernetumor i barndommen

En undersøgelse af væksthormonmangel som senfølge efter behandling for hjernetumor i barndommen.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Mette Marie Baunsgaard, Stud. Med., Skolar

Anne Sophie Lind Helligsø, Niels Birkebæk, Henrik Hasle, Torben Stamm Mikkelsen, Louise Tram Henriksen.

Hvor

Børn og Unge Forskning, Aarhus Universitet Hospital

Kontaktinformation

Oftalmologiske manifestationer hos børn <1 år diagnosticeret med en CNS-tumor

Formålet er at undersøge de oftalmologiske manifestationer hos spædbørn diagnosticeret med en CNS-tumor inden for det første leveår for at nedsætte tiden fra første symptom til diagnose.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Nathali Turanzas Jensen, Stud. Med, Skolar

Sarah Linea von Holstein, René Mathiasen, Kjeld Schmiegelow

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Nystagmus som debutsymptom hos børn med primære hjernetumorer

Studiets formål er at undersøge den diagnostiske og prognostiske betydning af nystagmus som et symptom og/eller klinisk fund hos børn under 18 år diagnosticeret med hjernetumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jacqueline Gremaud Rosenberg, Stud. Med., Skolar

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Tidlige øjensymptomer hos børn med tumorer i hjernen

Retrospektivt studie af tidlige øjensymptomer hos børn med hjernetumorer i tiden op til diagnosen med formålet at kunne stille diagnosen tidligere

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jacob Christiansen, Stud. Med, Skolar

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Afsluttede forskningsprojekter

Genetisk disposition for udvikling af CNS-tumorer

Studiet søger at undersøge genetisk disposition for udvikling af CNS-tumorer i barndommen gennem benyttelse af en retrospektiv dansk kohorte.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jon Foss-Skiftesvik, 1. reservelæge i neurokirurgi, Ph.D.-studerende

Jonas Bybjerg-Grauholm, René Mathiasen, Kjeld Schmiegelow, Marianne Juhler

Hvor

Afdeling for Medfødte Sygdomme og Neonatal Genetik, Statens Serum Institut; Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Infektionsrisiko i forbindelse med behov for liquordrænage hos børn med CNS-tumorer

Risikoen for infektion hos pædiatriske patienter med intrakranielle tumorer og ekstern ventrikulær dræning eller ventriculoperitoneal shunt

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anna Bøthun, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Jane Skjøth-Rasmussen, Nadja Hawwa Vissing, Jon Foss-Skiftesvik

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

Neuropsykologiske undersøgelser hos børn med CNS-tumorer

Neuropsykologisk testning af børn der har haft en hjernetumor, samt tilbud om psykologbistand til børn og pårørende. Bliver det gjort i tilstrækkeligt omfang

Koordinator

Vejleder / Partnere

Clara Emilie Bruun, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Jonathan Grønkjær

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

Evaluering af MR-overvågningen af børn med hjernetumorer

Opfølgningsregimer for hjernetumorer og værdien af disse. Tidlige identifikation af recidiver
af hjernetumorer

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christoffer Storm Svendsen, Stud. Med, Skolar

René Mathiasen, Astrid Marie Sehested, Jonathan Grønkjær

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

bottom of page