5C forskningsprojekter

Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer

Prospektivt klinisk studie, der følger børn efter tumoroperation i lillehjernen, og som undersøger, hvilke børn der rammes af stumhed, balance- og koordinationsbesvær, lammelser og emotionelle forstyrrelser - cerebellar mutisme syndrom

Koordinator

Vejleder / Partnere

Aske Foldbjerg Laustsen, læge, Ph.D.-studerende

Marianne Juhler, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen, Astrid Marie Sehested, Karsten Nysom og Jonathan Kjær Grønbæk

Hvor

Internationalt multicenterstudie udgående fra Rigshospitalet

Kontaktinformation

Den diagnostiske værdi af 18F-FET PET/MR ved CNS tumorer hos børn og unge

Projektet søger at afklare den diagnostiske værdi af 18F-FET PET/MR ved CNS-tumorer hos børn og unge, herunder modalitetens evne til at differentiere residualtumor sammenlignet med MR

Koordinator

Vejleder / Partnere

Lisbeth Marner, dr.med., Ph.D., Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Astrid Sehested, Karsten Nysom, Helle Broholm, m.fl.

Hvor

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Øjensymptomer hos børn med kræft i hjernen

Retrospektivt studie af øjensymptomer hos børn med hjernetumorer i tiden op til diagnosen med formålet at kunne stille diagnosen tidligere

Koordinator

Vejleder / Partnere

Sarah Linea von Holstein, PhD, afdelingslæge/post.doc Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

René Mathiasen, Kamilla Nissen, Kjeld Schmiegelow,
Astrid Sehested, Peter Toft,
Steffen Heegaard

Hvor

Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Hjernetegn

A Danish awareness campaign focusing on reducing time to diagnosis in children and adolescents with brain tumors

Koordinator

Vejleder / Partnere

Kathrine Synne Weile, Ph.D.-studerende, 1. reservelæge i Klinisk Onkologi

Jeanette Falck Winther, Rene Mathiasen, Henrik Hasle og Louise Tram Henriksen

Hvor

Børn og Unge, AUH og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Uniersitet

Kontaktinformation

Genetisk disposition for udvikling af CNS-tumorer

Studiet søger at undersøge genetisk disposition for udvikling af CNS-tumorer i barndommen gennem benyttelse af en retrospektiv dansk kohorte.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jon Foss-Skiftesvik, 1. reservelæge i neurokirurgi, Ph.D.-studerende

Jonas Bybjerg-Grauholm, René Mathiasen, Kjeld Schmiegelow, Marianne Juhler

Hvor

Afdeling for Medfødte Sygdomme og Neonatal Genetik, Statens Serum Institut; Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Senfølger efter behandling af hjernetumor som barn

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anne Sophie Lind Helligsø, læge, Ph.D.-studerende

Jeanette Falck Winther, Henrik Hasle, Louise Tram Henriksen, Line Kenborg

Hvor

Aarhus Universitet - Aarhus Universitetshospital

Kontaktinformation

Regulatoriske mekanismer i diffust infiltrerende ponsgliomer (DIPG)

Undersøgelse af samspillet mellem H3K27M-mutation, replikationsstress og DNA-skaderesponset i DIPG

Koordinator

Vejleder / Partnere

Henriette Pedersen, Ph.D.-studerende, biomediciner

René Mathiasen, Petra Hamerlik, Kjeld Schmiegelow, Marja Jäättelä

Hvor

Kræftens Bekæmpelse, Hjernetumorbiologi-gruppen

Kontaktinformation

Karakterisering af det medfødte metabolom hos børn med CNS-tumorer

Projektet søger at afklare om det medfødte metabolom i perifert blod hos børn som udvikler CNS-tumorer adskiller sig fra det i raske kontrolpersoner, og i hvilken grad det i givent tilfælde kan benyttes som screeningsmetode eller prognostisk markør.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jon Foss-Skiftresvik, 1. reservelæge i neurokirurgi, Ph.D.-studerende

Madeleine Ernst, René Mathiasen

Hvor

Afdeling for Medfødte Sygdomme, Statens Serum Institut; Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Kontaktinformation

jon.foss-skiftesvik(att)regionh.dk

Cerebrospinalvæske hos børn med maligne sygdomme i CNS

Projektet undersøger med proteo- and glycomics specifikke egenskaber ved cerebrospinal væsken under onkologiske tilstande i centralnervesystem hos børn og unge. Projektets formål er at udvikle konceptet omkring "liquid biopsy" indenfor pædiatrisk neuro-onkologi

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christian Mirian, læge, Ph.D.-studerende

René Mathiasen, Maria Thastrup, Matilda Degn Vinther, Ole Østergaard Kjeld Schmiegelow, Jesper Olsen

Hvor

Børneonkologisk laboratorium, Rigshospitalet; Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Center for Protein Research, Novo Nordisk Fonden, København Universitet

Kontaktinformation

Ny medicin til børn med kræft

Gennemføre forsøg med lægemidler til børn og unge med kræft, med særligt fokus på sygdomme uden helbredende standardbehandling

Koordinator

Vejleder / Partnere

Karsten Nysom

Ruta Tuckuviene, Kjeld Schmiegelow, Henrik Hasle

Hvor

Rigshospitalet, BørneUngeAfdelingen, afsnit 5002

Kontaktinformation

Etablering af cellelinjer og musemodeller (patient-afledte xenografter) fra børnehjernetumorer

Etablering af musemodeller med henblik på pre-klinisk testning af blandt andet lægemidler

Koordinator

Vejleder / Partnere

Henriette Pedersen, Ph.D.-studerende, biomediciner

René Mathiasen, Petra Hamerlik, Kjeld Schmiegelow, Marja Jäättelä

Hvor

Kræftens Bekæmpelse, Hjernetumorbiologi-gruppen

Kontaktinformation

Identificering af prognostiske biomarkører i CNS tumorer hos børn

Kunstig intelligens til beslutningsstøtte hos børnekræftpatienter ved at undersøge sammenhængen mellem multi-parametrisk MR og PET og diagnose.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Claes Nøhr Ladefoged, MSc, PhD

Flemming Littrup Andersen, Lise Borgwardt, Lisbeth Marner, Ian Law

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Automatisk indtegning af CNS tumorer hos børn

Automatisk indtegning af CNS tumorer ved hjælp af kunstig intelligens trænet med eksperters indtegning vil lette arbejdsbyrden for lægerne og ensrette indtegningsprocessen til gavn for patienterne.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Claes Nøhr Ladefoged, MSc, PhD

Flemming Littrup Andersen, Lise Borgwardt, Lisbeth Marner, Ian Law

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Ultra-lavdosis PET undersøgelser af børn

Projektet vil benytte kunstig intelligens til at efterbehandle PET skanninger optaget ved ultra-lav dosis, da disse er meget støjfulde. En lavere stråledosis vil mindske risikoen ved undersøgelsen for barnet.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Michelle Fridlund, MSc, Ph.D.-studerende

Claes Nøhr Ladefoged

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Søvnforstyrrelser hos børn med CNS-tumorer

Søvnforstyrrelser hos børn behandlet for hjernetumorer (neurobiologiske markører for søvnforstyrrelser)

Koordinator

Vejleder / Partnere

Line Pickerin, læge, Ph.D.-studerende

Hvor

Kontaktinformation

PET uden CT for reduktion af stråledosis til undersøgelse af børn

Projektet vil udlede et syntetisk CT billede ud fra PET-skanningen ved hjælp af kunstig intelligens, hvilket eliminerer den stråledosis der er forbundet med at optage CT billeder.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Maria Montgomery, BSc-studerende

Claes Nøhr Ladefoged, Flemming Littrup Andersen, Sune Darkner

Hvor

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet og Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Kontaktinformation

Protein, sukker og fedtforbrænding hos børn og unge før og efter kræftbehandling

Projektet vil undersøge protein, fedt- og sukkerstofskiftet før og efter endt behandling hos børn med hjernetumor. Vi ønsker at belyse den metaboliske konsekvens af den ca. 2 år lange behandlingsperiode, børnene gennemgår. Ved at kende til ændringerne i fedt, sukker og proteinforbrændingen samt i kroppens hormonrespons, kan vi optimere ernæringstilstanden og livskvaliteten hos børnene både under sygdomsforløbet og på sigt.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Marie Mostue Naume, Stud.Med, Ph.D.-studerende

Mette Cathrine Ørngreen, René Mathiasen, Alfred Peter Born, Christina Engel Høi-Hansen, Thomas Krag, Maja Risager Nielsen, John Vissing, Gerrit Van Hall

Hvor

Rigshospitalet, Copenhagen Neuromuscular center, afsnit 8077 og Børneonkologisk afdeling, afsnit 5054

Kontaktinformation

Funktionelle metoder til evaluering af synet hos børn med tumorer i centralnervesystemet

Prospektivt klinisk studie, der har til hensigt at undersøge synsfelt og øjenbevægelser hos raske børn og børn med nydiagnostiseret CNS tumor ved en ny metode ved navn SONDA.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anna Bøthun, læge, Ph.D.-studerende

Miriam Kolko, Sarah Linea von Holstein, René Mathiasen, Barbara Nordhjem

Hvor

Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Infektionsrisiko i forbindelse med behov for liquordrænage hos børn med CNS-tumorer

Risikoen for infektion hos pædiatriske patienter med intrakranielle tumorer og ekstern ventrikulær dræning eller ventriculoperitoneal shunt

Koordinator

Vejleder / Partnere

Anna Bøthun, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Jane Skjøth-Rasmussen, Nadja Hawwa Vissing

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

Væksthormonmangel som senfølge efter hjernetumor i barndommen

En undersøgelse af væksthormonmangel som senfølge efter behandling for hjernetumor i barndommen.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Mette Marie Baunsgaard, Stud. Med., Skolar

Anne Sophie Lind Helligsø, Niels Birkebæk, Henrik Hasle, Torben Stamm Mikkelsen, Louise Tram Henriksen.

Hvor

Børn og Unge Forskning, Aarhus Universitet Hospital

Kontaktinformation

Neuropsykologiske undersøgelser hos børn med CNS-tumorer

Neuropsykologisk testning af børn der har haft en hjernetumor, samt tilbud om psykologbistand til børn og pårørende. Bliver det gjort i tilstrækkeligt omfang

Koordinator

Vejleder / Partnere

Clara Emilie Bruun, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Jonathan Grønkjær

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

Evaluering af MR-overvågningen af børn med hjernetumorer

Opfølgningsregimer for hjernetumorer og værdien af disse. Tidlige identifikation af recidiver
af hjernetumorer

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christoffer Storm Svendsen, Stud. Med, Skolar

René Mathiasen, Astrid Marie Sehested, Jonathan Grønkjær

Hvor

Rigshospitalet

Kontaktinformation

Nystagmus som debutsymptom hos børn med primære hjernetumorer

Studiets formål er at undersøge den diagnostiske og prognostiske betydning af nystagmus som et symptom og/eller klinisk fund hos børn under 18 år diagnosticeret med hjernetumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jacqueline Gremaud Rosenberg, Stud. Med., Skolar

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Oftalmologiske manifestationer hos børn <1 år diagnosticeret med en CNS-tumor

Formålet er at undersøge de oftalmologiske manifestationer hos spædbørn diagnosticeret med en CNS-tumor inden for det første leveår for at nedsætte tiden fra første symptom til diagnose.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Nathali Turanzas Jensen, Stud. Med, Skolar

Sarah Linea von Holstein, René Mathiasen, Kjeld Schmiegelow

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Tidlige øjensymptomer hos børn med tumorer i hjernen

Retrospektivt studie af tidlige øjensymptomer hos børn med hjernetumorer i tiden op til diagnosen med formålet at kunne stille diagnosen tidligere

Koordinator

Vejleder / Partnere

Jacob Christiansen, Stud. Med, Skolar

Sarah Linea von Holstein, Kjeld Schmiegelow, René Mathiasen

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium og Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup

Kontaktinformation

Post-operativ morbiditet efter tumorkirurgi hos børn med intrakranielle tumorer

Et retrospektivt studie, der har til formål at afklare omfang, karakter og type af post-operative komplikationer efter intrakraniel neurokirurgi hos børn med solide CNS-tumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Kasper Amund Henriksen, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Astrid Marie Sehested, Jane Skjøth-Rasmussen, Jon Foss-Skiftesvik

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium & Afdeling for Hjerne- og nervekirurgi, Rigshospitalet

Kontaktinformation

Søvnhormoner hos raske børn - reference materiale til behandling af søvnforstyrrelser hos børn med CNS-tumorer

Præliminære data fra tidligere 5C projekt viser, at en stor andel af børn med hjernetumorer har forstyrret døgnrytme i form af ændret udskillelse af søvnhormonet melatonin. Der foreligger endnu ikke normalmateriale på raske kontrol børn for denne udskillelse, som kan understøtte grænsen for behandlingskrævende sygdom. Projektet vil skabe dette normalmateriale og vil således bidrage til diagnostik, såvel som behandling, af døgnrytmeforstyrrelser hos børn med hjernetumorer.

Koordinator

Vejleder / Partnere

Christian Corfitz Andersen, Stud. Med., Skolar

René Mathiasen, Poul Jørgen Jennum

Hvor

Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet-Blegdamsvej.
Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup.

Kontaktinformation

Afsluttede forskningsprojekter