top of page

Cerebellar mutisme syndrom (CMS)

Af Jonathan Kjær Grønbæk, Morten Wibroe, Sebastian Toescu, Radek Fric, Birthe Lykke Thomsen, Lisbeth Nørgaard Møller, Pernilla Grillner, Bengt Gustavsson, Conor Mallucci, Kristian Aquilina, Greg Adam Fellows, Emanuela Molinari, Magnus Aasved Hjort, Mia Westerholm-Ormio, Rosita Kiudeliene, Katalin Mudra, Peter Hauser, Kirsten van Baarsen, Eelco Hoving, Julian Zipfel, Karsten Nysom, Kjeld Schmiegelow, Astrid Sehested, Marianne Juhler, René Mathiasen, på vegne af CMS study group


Cerebellar mutisme syndrom (CMS) som komplikation til tumorkirurgi i lillehjernen hos børn undersøgtes i disse artikler, som beskriver et stort prospektivt internationalt multicenter studie. Vi inkluderede 500 børn, der skulle opereres for en tumor i lillehjernen, og fulgte dem i et år efter operationen for at se, om de udviklede tegn på CMS, og hvordan det gik med deres bedring herefter. Hovedfokus var på sprogforstyrrelser som stumhed eller svært reduceret tale, og i artikel 1 var vi særligt interesserede i, om den kirurgiske adgangsvej, tumorens type og placering samt barnets alder spillede en rolle ift. at udvikle CMS. Vi fandt, at adgangsvejen ikke var forbundet med risiko for CMS, men tumorens type, beliggenhed nær hjernestammen samt yngre alder var forbundet med en højere risiko – selv når der blev taget højde for effekten af de andre parametre. Ud fra det konkluderede vi, at tumorens placering nær forbindelser mellem lille- og storehjerne er afgørende for påvirkning af sprogfunktionen i forbindelse med kirurgien, samt at tumortypen i sig selv – og ikke den associerede beliggenhed – spiller en vigtig rolle.


En del af børnene bliver re-opereret, såfremt der findes resttumor eller recidiv på en kontrolscanning i forløbet efter den første operation. I artikel 2 interesserede vi os for, om der var en forskel i risiko for CMS mellem første og anden operation. I modsætning til vores hypotese fandt vi, at risikoen var lavere ved en sekundær operation. Dette tilskrev vi tre faktorer: at den primære operation kan være et mere kompliceret indgreb, at patienterne kan være sværere påvirkede før første operation, samt at der muligvis kan være en effekt af neuronal plasticitet mellem de to operationer.


Artiklerne kan læses via følgende links: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34624241/


Kommentare


bottom of page