top of page
Brain4
Child4
pf-ake6130-eye
Sammen i kampen
mod børnehjernecancer

5C er et nationalt forskningskonsortium, hvis formål er at styrke og koordinere forskningen indenfor børnehjernetumorer i Danmark.

Ved at integrere de tværfaglige teams på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet samt vores øvrige videnskabelige samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet, søger 5C at skabe en stærk klinisk og videnskabelig platform til udvikling af nye strategier indenfor diagnostik, behandling og opfølgning af børn med hjernetumorer.

Legetøjshjerne

Nationalt forskningskonsortium Børn med CNS-tumor

Stærk klinisk og videnskabelig platform til udvikling af nye strategier

Nationalt & international tværfagligt samarbejde

 Familie/patient-panel til rådgivning og sparing 

Fakta om børnehjernetumorer

  • Tumorer i hjerne og rygmarv er en af de hyppigste kræftformer hos børn – og den, der koster flest børneliv.

  • Ca. 45 børn under 18 får hvert år konstateret en hjernetumor.

  • Fire ud af fem børn med hjernetumor i Danmark er i live fem år efter diagnosen. Overlevelsen varierer dog meget for de mere end 100 forskellige underdiagnoser, og det samme gør børnenes funktionsniveau.

  • Hjernetumorer er den hoveddiagnose inden for børnekræft med flest senfølger. Større neurologiske skader efter operation eller strålebehandling er skyld i de alvorligste senfølger, fx indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer, syns- og hørevanskeligheder og mentale handicap.

  • Tumorer i hjerne og rygmarv behandles som regel med en kombination af kemoterapi, kirurgi og strålebehandling. Tumorerne fjernes oftest helt eller delvist ved operation, men der er også tumorer, der ikke kan fjernes, fordi de sidder steder i hjernen, hvor risikoen for livstruende skader er for stor.

bottom of page