top of page

Incidens og overlevelse af CNS tumorer hos børn

Af Anne Sophie Lind Helligsø, Line Kenborg, Louise Tram Henriksen, Aparna Udupi, Henrik Hasle, Jeanette Falck Winther


Hvert år rammes ca. 50 børn af hjerne- eller rygmarvstumorer i Danmark. Flere har rapporteret om stigende incidens i løbet af de seneste årtier i andre lande. Vi har undersøgt incidens, overlevelse og oplysninger om behandling af hjerne- og rygmarvstumorer hos børn over en 23-årig periode ved hjælp af data fra Dansk Børnecancerregister. Vi fandt en fortsat høj, men stabil incidens i Danmark fra 1997 til 2019 på 42.1 pr. million person-år. Omkring en tredjedel (39.4%) blev behandlet med operation alene og 30.9% fik behandling med bestråling. Fem års overlevelsen for alle hjerne- og rygmarvstumorer var 77.6%. Overlevelsen er forbedret fra 2009–2019 sammenlignet med 1997–2008. Nogle tumor typer har dog stadigvæk en meget dårlig overlevelse. Epidemiologiske studier som monitorerer incidens og overlevelse over tid er vigtige, da de kan give os information om bl.a. adgang til sundhedssystemet og muligheder for diagnose og behandling sammenlignet med andre lande. Studiet kan også danne basis for andre studier, der undersøger ætiologi.


Incidence and survival 04.11.2021
.pdf
Download PDF • 479KB

Comments


bottom of page